Mafunzo ya msamiati Kadi za mafunzo Mchezo wa kulinganisha Mchezo wa Tic-tac-toe Mchezo wa umakinifu Mchezo wa kusikiliza

Kiingereza :: Somo 88 Likizo: Shughuli za msingi

Msamiati

Napenda kucheza kikagua
I like to play checkers
Nataka kucheza kadi
I want to play cards
Sipendi kucheza chesi
I don’t like to play chess
Sihitaji kwenda kwa mgahawa
I don’t need to go to the restaurant
Napenda kurusha tiara
I like to fly a kite
Sipendi kupanda mlima
I don’t like mountain climbing
Napenda kuendesha baiskeli
I like to ride a bike
Sitaki kucheza michezo ya video
I don’t want to play video games
Napenda kucheza ngoma
I like to dance
Napenda kucheza
I like to play
Nahitaji kurudi nyumbani
I need to go back home
Nahitaji kwenda kulala
I need to go to sleep
Napenda kuandika mashairi
I like to write poems