Lektion med glosor Studiekort Ordspel Luffarschack Memory Lyssnarspel

Kinesiska :: Lektion 99 Kontor: Skrivbord

Glosor

Jag letar efter en häftapparat
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Häftstift
tú dīng 图钉
Blyertspenna
qiān bĭ 铅笔
Bok
shū 书
Papper
zhĭ 纸
Anteckningsblock
jì shì bĕn 记事本
Diabilder
huàn dēng piàn 幻灯片
Kalender
rì lì 日历
Tejp
jiāo dài 胶带
Jag måste hitta en karta
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图