Lektion med glosor Studiekort Ordspel Luffarschack Memory Lyssnarspel

Kinesiska :: Lektion 99 Kontor: Skrivbord

Glosor

Jag letar efter en häftapparat
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Häftstift
tú dīng 图钉
Blyertspenna
qiān bĭ 铅笔
Bok
shū 书
Papper
zhĭ 纸
Diabilder
huàn dēng piàn 幻灯片
Kalender
rì lì 日历
Tejp
jiāo dài 胶带
Jag måste hitta en karta
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图