Lektion med glosor Studiekort Ordspel Luffarschack Memory Lyssnarspel

Kinesiska :: Lektion 4 Början: Vänligen och tack

Glosor

Vänligen
qĭng 请
Tack
xiè xie 谢谢
Varsågod
bù kè qi 不客气
Grattis på födelsedagen
shēng rì kuài lè 生日快乐
Grattis
zhù hè 祝贺
Lycka till
hăo yùn 好运
Vad heter du?
nĭ de míng zi shì shén me 你的名字是什么?
Ursäkta, jag uppfattade inte namnet
wŏ méi yŏu tīng qīng chŭ nĭ de míng zi nĭ néng zài shuō yī biàn mā 我没有听清楚你的名字,你能再说一遍吗
Trevligt att träffas
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Var kommer du ifrån?
nĭ cóng nă lĭ lái 你从哪里来?
Jag är från New York
wŏ cóng niŭ yuē lái 我从纽约来