Lektion med glosor Studiekort Ordspel Luffarschack Memory Lyssnarspel

Portugisiska :: Lektion 101 Sysselsättning: Arbetsansökan

Glosor

Jag letar efter ett jobb
Estou procurando um emprego
Får jag se ditt CV?
Eu posso ver seu currículo?
Här är mitt CV
Este é o meu currículo
Har du referenser som jag kan kontakta?
Há referências que eu posso contatar?
Här är min referenslista
Esta é uma lista das minhas referências
Hur mycket erfarenhet har du?
Quanta experiência você tem?
Hur länge har du arbetat inom det här området?
Há quanto tempo você trabalha nesta área?
3 år
Três anos
Jag har en high school-examen
Eu tenho o segundo grau completo
Jag har en examen från college
Eu tenho ensino superior completo
Jag söker ett deltidsjobb
Estou procurando um emprego de meio período
Jag skulle vilja arbeta heltid
Eu gostaria de trabalhar em tempo integral
Erbjuder ni sjukförsäkring?
Você oferece seguro saúde?
Ja, efter sex månaders anställning
Sim, após seis meses de trabalho