Lektion med glosor Studiekort Ordspel Luffarschack Memory Lyssnarspel

Franska :: Lektion 5 Början: Pronomen

Glosor

Jag
Je
Du
Tu
Du
Vous
Han
Il
Hon
Elle
Vi
Nous
Ni
Vous
De
Ils
De/dem
Elles
Min
Ma
Min/mitt
Mon
Min/mitt
Mes
Din
Ton
Din
Ta
Dina
Tes
Hans
Son
Hans
Sa
Hans
Ses
Hennes
Son
Hennes
Sa
Hennes
Ses
Den här/det här
Ce
Denna
Cette
Denna/detta
Ceci
Denne
Cet
Dessa
Ces
Dessa
Ceux-ci
De där
Ces
Dessa
Ceux-là