Lektion med glosor Studiekort Ordspel Luffarschack Memory Lyssnarspel

Franska :: Lektion 5 Början: Pronomen

Glosor

Jag
Je
Du
Tu
Du
Vous
Han
Il
Hon
Elle
Vi
Nous
Ni
Vous
De
Ils
Min
Mon
Din
Ton
Hans
Son
Hennes
Son
Den här/det här
Ce
De här
Ces
De där
Ces