Лекција вежбања изговора Картице за учење Квиз вокабулара Игра икс-окс Игра меморије Квиз слушања

Кинески језик :: Лекција 4 Старт: Молим и хвала

Речник

Молим
qĭng 请
Хвала
xiè xie 谢谢
Нема на чему
bù kè qi 不客气
Срећан рођендан
shēng rì kuài lè 生日快乐
Честитам
zhù hè 祝贺
Срећно
hăo yùn 好运
Како се зовеш?
nĭ de míng zi shì shén me 你的名字是什么?
Извините, нисам чуо твоје име
wŏ méi yŏu tīng qīng chŭ nĭ de míng zi nĭ néng zài shuō yī biàn mā 我没有听清楚你的名字,你能再说一遍吗
Драго ми је да смо се упознали
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Одакле сте?
nĭ cóng nă lĭ lái 你从哪里来?
Из Њујорка сам
wŏ cóng niŭ yuē lái 我从纽约来