Лекција вежбања изговора Картице за учење Квиз вокабулара Игра икс-окс Игра меморије Квиз слушања

Енглески језик :: Лекција 31 Супротности: Лако / тешко

Речник

Лак
Easy
Тежак
Difficult
Исти
Same
Различит
Different
Вуци
Pull
Гурај
Push
Мало
Few
Многи
Many
Дугачак
Long
Кратак
Short
Ништа
Nothing
Нешто
Something