Лекција вежбања изговора Картице за учење Квиз вокабулара Игра икс-окс Игра меморије Квиз слушања

Италијански језик :: Лекција 34 Супротности: Више / мање

Речник

Више
Più
Мање
Meno
Тачно
Giusto
Нетачно
Sbagliato
Срећан
Felice
Тужан
Triste
Чист
Pulito
Прљав
Sporco
Жив
Vivo
Мртав
Morto
Касно
Tardi
Рано
Presto