Лекција вежбања изговора Картице за учење Квиз вокабулара Игра икс-окс Игра меморије Квиз слушања

Португалски језик :: Лекција 90 Одмор: Дивље животиње

Речник

Овде има много жаба
Tem muitos sapos aqui
Јесу ли то козе?
São cabras?
Патка
Pato (o)
Да ли папагај уме да говори?
O papagaio sabe falar?
Корњача
Tartaruga (a)
Мајмун
Macaco (o)
Да ли је змија отровна?
A cobra é venenosa?
Крава
Vaca (a)
Гуштер
Lagarto (o)
Миш
Rato (o)
Крокодил
Crocodilo (o)