Лекција вежбања изговора Картице за учење Квиз вокабулара Игра икс-окс Игра меморије Квиз слушања

Француски језик :: Лекција 97 Канцеларија: Опрема

Речник

Факс машина
Télécopieur (le)
Фотокопир машина
Photocopieuse (la)
Телефон
Téléphone (le)
Пројектор
Projecteur (le)
Рачунар
Ordinateur (le)
Екран
Écran (le)
Да ли штампач ради?
Est-ce que l’imprimante fonctionne?
Диск
Disque (le)
Калкулатор
Machine à calculer (la)