Лекција вежбања изговора Картице за учење Квиз вокабулара Игра икс-окс Игра меморије Квиз слушања

Јапански језик :: Лекција 97 Канцеларија: Опрема

Речник

Факс машина
fakkusu ki ファックス機
Фотокопир машина
kopiー ki コピー機
Телефон
denwa 電話
Писаћа машина
taipuraitaー タイプライター
Пројектор
purojekutaー プロジェクター
Рачунар
konpyuーta コンピュータ
Екран
gamen 画面
Да ли штампач ради?
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
Диск
disuku ディスク
Калкулатор
dentaku 電卓