Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 103 Punësimi: Përdorimi i internetit

Fjalori

Lidhje
liàn jiē 链接
Ofruesi i shërbimit të internetit
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
Rrjet
wăng luò 网络
Faqe interneti
wăng yè 网页
Adresa e faqes së internetit (URL)
wăng zhĭ 网址
Faqe interneti e sigurt
ān quán web zhàn diăn 安全web站点