Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 97 Zyra: Pajisje

Fjalori

Aparati i faksit
chuán zhēn jī 传真机
Fotokopjues
fù yìn jī 复印机
Telefon
diàn huà 电话
Makinë shkrimi
dă zì jī 打字机
Projektor
tóu yĭng yí 投影仪
Kompjuter
jì suàn jī 计算机
Ekran
píng mù 屏幕
A punon printeri?
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Disk
guāng pán 光盘
Makinë llogaritëse
jì suàn qì 计算器