Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 94 Mjeku: Lëndimi

Fjalori

A keni temperaturë?
nĭ fā shāo le mā 你发烧了吗?
Po, kam temperaturë
shì de wŏ fā shāo le 是的,我发烧了
Unë kam pasur një temperaturë qysh dje
wŏ cōng zuó tiān kāi shĭ fā shāo de 我从昨天开始发烧的
Ju lutem a mund të thërrisni një mjek?
qĭng nĭ jiào gè yī shēng hăo mā 请你叫个医生好吗?
Kur do të vijë mjeku?
yī shēng shén me shí hou lái 医生什么时候来?
Më dhemb këmba
wŏ jiăo téng 我脚疼
Rashë
wŏ shuāi dăo le 我摔倒了
Pata një aksident
wŏ fā shēng le diăn yì wài 我发生了点意外
Mendoj se e theva atë
wŏ xiăng wŏ dă pò le tā 我想我打破了它
Regjim shtrati
wò chuáng xiū xi 卧床休息
Gjë e ngrohtë për ta vendosur në trup
jiā rè diàn 加热垫
Masë akulli për ftohje në trup
bīng dài 冰袋
Të duhet të vesh allçi
nĭ xū yào dá shí gāo 你需要打石膏