Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 93 Mjeku: I sëmurë

Fjalori

Më duhet të vizitohem te mjeku
wŏ xū yào kān yī shēng 我需要看医生
A është mjeku në zyrë?
yī shēng zài bàn gōng shì mā 医生在办公室吗?
Unë nuk ndihem mirë
wŏ bù shū fu 我不舒服
Unë jam i sëmurë
wŏ bìng le 我病了
Unë kam dhembje stomaku
wŏ wèi téng 我胃疼
Unë kam dhembje në kokë
wŏ tóu téng 我头疼
Më dhemb fyti
wŏ săng zi téng 我嗓子疼
Më vjen si të përzier
wŏ jué de ĕ xīn 我觉得恶心
Unë kam alergji
wŏ guò mĭn 我过敏
Unë kam diarre
wŏ lā dù zi 我拉肚子
Unë jam i trullosur
wŏ yŏu diăn yūn 我有点晕
Unë kam një migrenë
wŏ piān tóu tòng 我偏头痛