Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 92 Pushime: Në vend

Fjalori

Në vend
zài xiāng jiān 在乡间
Fushë
mù chăng 牧场
Hangar
gŭ cāng 谷仓
Fermë
nóng chăng 农场
Fermer
nóng chăng zhŭ 农场主
Traktor
tuō lā jī 拖拉机
Qielli është i bukur
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Ka kaq shumë yje
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
Është hënë e plotë
nà shi măn yuè 那是满月
Unë e dua shumë diellin
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳