Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 89 Pushime: kafshët shtëpiake

Fjalori

Kafshë
dòng wù 动物
A keni qen?
nĭ yăng gŏu mā 你养狗吗?
Unë jam alergjik ndaj maceve
wŏ duì māo guò mĭn 我对猫过敏
Unë kam një zog
wŏ yăng le yī zhĭ niăo 我养了一只鸟
Lepur
tù zi 兔子
Klloçkë
mŭ jī 母鸡
Gjel
gōng jī 公鸡
Më pëlqejnë kuajt
wŏ xĭ huan mā 我喜欢马
Pulë
xiăo jī 小鸡
Derr
zhū 猪