Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 86 Pushime: Gjërat që më pëlqejnë të bëj

Fjalori

Më pëlqen të bëj fotografi
wŏ xiăng zhào zhāng xiāng 我想照张相
Më pëlqen të luaj në kitarë
wŏ xiăng tán jí tā 我想弹吉他
Nuk më pëlqen të thur
wŏ bù xĭ huan biān zhī 我不喜欢编织
Mua nuk më pëlqen të pikturoj
wŏ bù xĭ huan huì huà 我不喜欢绘画
Më pëlqen të lexoj
wŏ xĭ huan yuè dú 我喜欢阅读
Nuk më pëlqen të bëj aeroplanë model
wŏ bù xĭ huan zuò fēi jī mó xíng 我不喜欢做飞机模型
Më pëlqen të dëgjoj muzikë
wŏ xĭ huan tīng yīn yuè 我喜欢听音乐
Më pëlqen të mbledh pulla
wŏ xĭ huan shōu jí yóu piào 我喜欢收集邮票
Mua nuk më pëlqen të këndoj
wŏ bù xĭ huan chàng gē 我不喜欢唱歌
Më pëlqen të vizatoj
wŏ xĭ huan huà huà 我喜欢画画