Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 85 Plazhi: Unë dua të bëj banja dielli

Fjalori

Unë dua të bëj banja dielli
wŏ xiăng qù rì guāng yù 我想去日光浴
Unë dua të shkoj ski në ujë
wŏ xiăng qù huá shuĭ 我想去滑水
Unë nuk dua të shkoj për peshkim
wŏ bù xiăng qù diào yú 我不想去钓鱼
Unë nuk dua të shkoj për të notuar
wŏ bù xiăng qù yóu yŏng 我不想去游泳
Unë dua të shkoj në park
wŏ xiăng qù gōng yuán 我想去公园
Unë dua të shkoj në liqen
wŏ xiăng qù hú biān 我想去湖边
Unë nuk dua të shkoj në kampim
wŏ bù xiăng qù yĕ yíng 我不想去野营
Unë nuk dua të shkoj në varkë me vela
wŏ bù xiăng qù háng hăi 我不想去航海
Unë dua të shkoj shëtitje me varkë
wŏ xiăng qù huá chuán 我想去划船
Unë dua të bëj ski
wŏ xiăng qù huá xuĕ 我想去滑雪
Unë dua të udhëtoj
wŏ xiăng qù lǚ xíng 我想去旅行