Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 84 Plazhi: Kujdes ndaj rrymës së nënujshme

Fjalori

Është me rërë plazhi?
hăi tān shàng shā zi duō mā 海滩上沙子多吗?
A ka roje plazhi?
nà li yŏu jiù shēng yuán mā 那里有救生员吗?
Gjatë çfarë orësh?
jĭ ge xiăo shí 几个小时?
A është i sigurt për fëmijët?
duì xiăo hái lái shuō ān quán mā 对小孩来说安全吗?
Është e sigurt për të notuar këtu?
zài zhè lĭ yóu yŏng ān quán mā 在这里游泳安全吗?
Mund të notojmë këtu?
wŏ men néng zài zhè lĭ yóu yŏng mā 我们能在这里游泳吗?
A është uji i ftohtë?
shuĭ liáng mā 水凉吗?
Mund të zhytemi këtu pa rrezik?
wŏ men zài zhè lĭ qián shuĭ ān quán mā 我们在这里潜水安全吗?
A ka tërheqje të rrezikshme të dallgës?
zhè lĭ yŏu wēi xiăn de huí cháo mā 这里有危险的回潮吗?
Në çfarë ore është batica e lartë?
jī diăn zhăng cháo 几点涨潮?
Në çfarë ore është batica e ulët?
jī diăn luò cháo 几点落潮?
A ka një rrymë të fortë?
zhè lĭ yŏu hĕn qiáng de shuĭ liú mā 这里有很强的水流吗?
Si mund të shkoj në ishull?
wŏ zĕn yàng cái néng dào dăo shàng 我怎样才能到岛上?
A ka ndonjë varkë që mund të na çojë atje?
zhè lĭ yŏu chuán kĕ yĭ dài wŏ men qù nà li mā 这里有船可以带我们去那里吗?