Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 79 Ushqimore: Sasitë dhe enët

Fjalori

Shishe
píng zi 瓶子
Kavanoz
guăng kŏu píng 广口瓶
Kuti konserve
guàn tou 罐头
Kuti
hé zi 盒子
Thes
má dài 麻袋
Qese
bāo 包
Pak më shumë
gèng duō yī diăn 更多一点
Më shumë
gèng duō de 更多的
Një pjesë
yī bù fèn 一部分
Pak
yī diăn 一点
Tepër
tài duō 太多