Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 53 Rreth qytetit: Në rrugë

Fjalori

Rrugë
dà jiē 大街
Udhëkryq
shí zì lù kŏu 十字路口
Shenja trafiku
jiāo tōng pái 交通牌
Qoshe
guăi jiăo 拐角
Drita e rrugës
lù dēng 路灯
Semafor
jiāo tōng zhĭ shì dēng 交通指示灯
Këmbësor
xíng rén 行人
Rrugë
lín yìn dào 林荫道
Kalim rruge me vizatë bardha
rén xíng héng dào 人行横道
Trotuar
rén xíng dào 人行道
Banja
cè suŏ 厕所
Banjë
xĭ shŏu jiān 洗手间