Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 42 Udhëtim: Largimi dhe mbërritja

Fjalori

Largim
qĭ chéng 启程
Ngritje
fēi jī de qĭ fēi 飞机的起飞
Ulje
zhuó lù 着陆
Pistë
păo dào 跑道
Mbërritje
dào dá 到达
Ndërtesa e terminalit
hòu jī lóu 候机楼
Pjesa ku nuk lejohet duhani
wú yān qū 无烟区
Zyra doganore
hăi guān 海关
Pa taksë
miăn shuì 免税
Roje sigurimi
băo ān rén yuán 保安人员
Detektor metalik
jīn shŭ tàn cè qì 金属探测器
Aparat radiografie
X guāng jī X光机
Forma e identifikimit
zhèng míng wén jiàn 证明文件