Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 33 Të kundërtat: ngadalë / shpejt

Fjalori

I ngadalshëm
màn de 慢的
I shpejtë
kuài de 快的
Bosh
kōng de 空的
Plot
măn de 满的
Goxha
piào liang de 漂亮的
I shëmtuar
chŏu de 丑的
I zhurmshëm
chăo nào de 吵闹的
I qetë
ān jìng de 安静的
I fortë
qiáng zhuàng de 强壮的
I dobët
shòu ruò de 瘦弱的
E vërteta
zhēn xiàng 真相
Gënjeshtër
huăng yán 谎言
I vështirë
yìng de 硬的
I butë
ruăn de 软的