Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 31 Të kundërtat: E lehtë / e vështirë

Fjalori

I lehtë
róng yì de 容易的
I vështirë
kùn nan de 困难的
I njëjtë
xiāng tóng de 相同的
I ndryshëm
bù tóng de 不同的
Tërhiqe
lā 拉
Shtyje
tuī 推
Disa
bù duō de 不多的
Shumë
xŭ duō de 许多的
I gjatë
cháng de 长的
I shkurtër
duăn de 短的
Asgjë
méi yŏu 没有
Diçka
yŏu yī xiē 有一些