Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 30 Të kundërtat: E madhe / e vogël

Fjalori

I madh
dà de 大的
I vogël
xiăo de 小的
I gjatë
gāo de 高的
I shkurtër
ăi de 矮的
I ri
nián qīng de 年轻的
I vjetër
nián lăo de 年老的
I dobët
shòu de 瘦的
I shëndoshë
pàng de 胖的
Lart
xiàng shàng 向上
Poshtë
xiàng xià 向下
Pyetje
wèn tí 问题
Përgjigje
jiĕ dá 解答