Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 28 Koha: Emërimet

Fjalori

Çfarë dite?
nă tiān 哪天?
Çfarë muaji?
nă yuè 哪月?
Kur?
shén me shí jiān 什么时间?
Kur është takimi juaj?
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
Më pas
hòu lái 后来
Gjithmonë
zŏng shì 总是
Para
zhī qián 之前
Herët
zăo 早
Më vonë
yĭ hòu 以后
Shumë herë
hĕn duō cì 很多次
Kurrë
jué bù 决不
Tani
xiàn zài 现在
Dikur
yī cì 一次
Ndonjëherë
yŏu shí hou 有时候
Shpejt
hĕn kuài 很快