Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 27 Koha: Sa është ora?

Fjalori

Sa është ora?
jĭ diăn le 几点了?
Në çfarë ore?
zài shén me shí jiān 在什么时间?
Mesditë
zhōng wŭ 中午
Mesnatë
wŭ yè 午夜