Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 25 Koha: Muajt e vitit

Fjalori

Muajt e vitit
yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
Janar
yī yuè 一月
Shkurt
èr yuè 二月
Mars
sān yuè 三月
Prill
sì yuè 四月
Maj
wŭ yuè 五月
Qershor
liù yuè 六月
Korrik
qī yuè 七月
Gusht
bā yuè 八月
Shtator
jiŭ yuè 九月
Tetor
shí yuè 十月
Nëntor
shí yī yuè 十一月
Dhjetor
shí èr yuè 十二月