Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 9 Filloni: Shprehje

Fjalori

Më vjen keq
duì bù qĭ 对不起
Tani për tani
lì kè 立刻
Unë nuk e di
wŏ bù zhī dào 我不知道
Ashtu si kjo
xiàng zhè ge 像这个