Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Anglisht :: Mësimi 43 Udhëtim: Ku është valixhja ime?

Fjalori

Zona e marrjes së bagazhit
Baggage claim area
Shirit transportieri
Conveyor belt
Karrocë bagazhi
Baggage cart
Bileta me numrin e bagazhit
Baggage claim ticket
Bagazhet humbura
Lost baggage
Humbur dhe gjetur
Lost and found
Hamall
Porter
Ashensor
Elevator
Vendkalim i lëvizshëm
Moving walkway
Hyrje
Entrance
Dalje
Exit
Këmbim parash
Money exchange
Stacion autobusi
Bus stop
Makinë me qira
Car rental