Shqip Anglisht Mësimi 31 Mësim fjalori

Anglisht :: Mësimi 31. Të kundërtat: E lehtë / e vështirë

loading