Shqip Anglisht Mësimi 3 Mësim fjalori

Anglisht :: Mësimi 31. Të kundërtat: E lehtë / e vështirë

loading