Mëso Anglisht

Mësimi 1. Filloni: Përshëndetje


Please wait

Loading. Please be patient

<< BACK
PLAY AGAIN
PLAY
STOP
NEXT >>
PAGE UP
PAGE DOWN
HELP
ON
OFF
Check Answer
Yes
No
Listen Again
  Flip Card  
Show English First
Show Spanish First
Show Other Side First
    Find Next    
Chinese sounds:
Dutch sounds:
Spanish sounds:
English sounds:
French sounds:
German sounds:
Portuguese sounds:
Italian sounds:
Japanese sounds:
Polish sounds:
Russian sounds:
 

Fjalor

Shqip

Anglisht

Përshëndetje
Hello
Mirëmëngjes
Good morning
Mirëdita
Good afternoon
Mirëmbrëma
Good evening
Natën e mirë
Good night
Si jeni?
How are you?
Mirë, faleminderit
Fine, thank you
Po ju?
And you?
Mirë se vini
Welcome
Kjo është një ditë e bukur
It is a beautiful day
Ju uroj një ditë të mbarë
Have a nice day
Lamtumirë
Goodbye
Shihemi më vonë
See you later
Shihemi nesër
See you tomorrow
Më falni (kur përplaseni me dikë)
Excuse me (when bumping into someone)
Mund t'ju ndihmoj?
May I help you?