Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Anglisht :: Mësimi 1 Filloni: Përshëndetje

Fjalori

Përshëndetje
Hello
Mirëmëngjes
Good morning
Mirëdita
Good afternoon
Mirëmbrëma
Good evening
Natën e mirë
Good night
Si jeni?
How are you?
Mirë, faleminderit
Fine, thank you
Po ju?
And you?
Mirë se vini
Welcome
Kjo është një ditë e bukur
It is a beautiful day
Ju uroj një ditë të mbarë
Have a nice day
Lamtumirë
Goodbye
Shihemi më vonë
See you later
Shihemi nesër
See you tomorrow
Më falni (kur përplaseni me dikë)
Excuse me (when bumping into someone)
Mund t'ju ndihmoj?
May I help you?