Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Italisht :: Mësimi 34 Të kundërtat: Më shumë / më pak

Fjalori

Më shumë
Più
Më pak
Meno
I saktë
Giusto
I pasaktë
Sbagliato
I lumtur
Felice
I trishtuar
Triste
I pastër
Pulito
Pis
Sporco
Gjallë
Vivo
I vdekur
Morto
Vonë
Tardi
Herët
Presto