Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 109 Kompjuter: Zhargon

Fjalori

Libër i miqve
Livro de convidados (o)
Shporta e blerjes
Carrinho de compras (o)
Grupi i lajmeve
Grupo de notícias (o)
Abonohu
Assinar
Mesazhet dalëse
Mensagens de saída (as)
Posta e koduar
Mensagem criptografada (a)
Kutia e mesazheve të dërguara
Caixa de enviadas (a)
Mesazhet e fshira
Mensagens excluídas (as)
Kutia e mesazheve për t'u dërguar
Caixa de saída (a)