Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 102 Punësimi: Duke kërkuar për punë

Fjalori

A keni leje pune?
Você tem permissão para trabalhar?
Unë kam leje pune
Eu tenho permissão para trabalhar
Unë nuk kam leje pune
Eu não tenho permissão para trabalhar
Kur mund të filloni?
Quando você pode começar?
Unë paguaj dhjetë real në orë
Eu pago dez reais por hora
Unë do t'ju paguaj çdo javë
Eu vou pagar você por semana
Në muaj
Por mês
Të jesh këtu në 08:00 të mëngjesit
Esteja aqui às oito da manhã
Puna mbaron në 04:30 pasdite
O trabalho termina às quatro e meia
Ju keni të shtunën dhe të dielën pushim
Você tem folga nos sábados e domingos
Do të veshësh uniformë
Você vai usar uniforme
Ju bëjeni kështu
Faça deste jeito