Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 100 Zyra: Mobiliet

Fjalori

Tabelë
Mesa (a)
Kosh letrash
Cesto de lixo (o)
Karrige
Cadeira (a)
Altoparlant
Alto-falante (o)
Flamur
Bandeira (a)
A është kjo tavolina e tij?
Esta é a mesa dele?
Mesazh
Mensagem (a)
Llambë
Lâmpada (a)
Dritë
Luz (a)