Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 99 Zyra: Recepsioni

Fjalori

Unë jam duke kërkuar për ngulësin e kapseve
Estou procurando um grampeador
Pineskë
Tachinha (a)
Laps
Lápis (o)
Libër
Livro (o)
Letër
Papel (o)
Bllok shënimesh
Caderno (o)
Kursor
Slides (os)
Kalendar
Calendário (o)
Ngjitës
Fita (a)
Më duhet të gjej një hartë
Eu preciso encontrar um mapa