Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 98 Zyra: Furnizime

Fjalori

Ku janë gërshërët?
Onde está a tesoura?
Mprehës lapsash
Apontador (o)
Kapëse letrash
Clipe (o)
Më duhet një stilolaps
Eu preciso de uma caneta
Vend shkrimi
Bloco de anotação
Vizore
Régua (a)
Zarf
Envelope (o)
Pullë
Selo (o)
Ngjitës
Cola (a)
Gomë
Borracha (a)