Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 96 Mjeku: Marrja e ndihmës

Fjalori

Merrni dy tableta në ditë
Tome dois comprimidos por dia
Jeni infermiere?
Você é a enfermeira?
A është serioze?
É sério?
Unë nuk e di se çfarë kam
Eu não sei o que eu tenho
Unë kam humbur syzet e mia
Eu perdi meus óculos
A mund të m'i zëvendësoni ato menjëherë?
Você pode conseguir outros agora?
A kam nevojë për recetë?
Eu vou precisar de uma receita?
A ka ndonjë farmaci afër?
Tem alguma farmácia por perto?
Më duhet diçka për të ftohurën
Eu preciso de alguma coisa para resfriado
Faleminderit për ndihmën tuaj
Obrigado pela ajuda
Sa ju detyrohem juve?
Quanto eu devo?