Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 92 Pushime: Në vend

Fjalori

Në vend
No campo
Fushë
Campo (o)
Hangar
Celeiro (o)
Fermë
Fazenda (a)
Fermer
Fazendeiro (o)
Traktor
Trator (o)
Qielli është i bukur
O céu está lindo
Ka kaq shumë yje
Está cheio de estrelas
Është hënë e plotë
A lua está cheia
Unë e dua shumë diellin
Eu adoro o sol