Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 89 Pushime: kafshët shtëpiake

Fjalori

Kafshë
Animais (os)
A keni qen?
Você tem cachorro?
Unë jam alergjik ndaj maceve
Sou alérgico a gatos
Unë kam një zog
Eu tenho um pássaro
Lepur
Coelho (o)
Klloçkë
Galinha (a)
Gjel
Galo (o)
Kalë
Cavalo (o)
Më pëlqejnë kuajt
Eu gosto de cavalos
Pulë
Galinha (a)
Derr
Porco (o)