Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 87 Pushime: Unë kam nevojë për

Fjalori

Do të shkoj për një shëtitje
Eu vou dar uma volta
Unë nuk kam nevojë për të parë televizor
Eu não preciso assistir televisão
Unë nuk kam nevojë ta shoh filmin
Eu não preciso assistir o filme
Unë kam nevojë për të përdorur kompjuterin
Eu preciso usar o computador
Unë kam nevojë për të kaluar rrugën
Eu preciso atravessar a rua
Unë kam nevojë për të shpenzuar para
Eu preciso gastar dinheiro
Unë kam nevojë për ta dërguar me postë
Eu preciso enviar isto pelo correio
Unë kam nevojë të qëndroj në radhë
Eu preciso ficar na fila
Unë nuk kam nevojë për të depozituar paratë në bankë
Eu não preciso depositar dinheiro no banco