Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 86 Pushime: Gjërat që më pëlqejnë të bëj

Fjalori

Më pëlqen të bëj fotografi
Eu gosto de tirar fotos
Më pëlqen të luaj në kitarë
Eu gosto de tocar violão
Nuk më pëlqen të thur
Eu não gosto de tricotar
Mua nuk më pëlqen të pikturoj
Eu não gosto de pintar
Më pëlqen të lexoj
Eu gosto de ler
Nuk më pëlqen të bëj aeroplanë model
Eu não gosto de fazer aeromodelos
Më pëlqen të dëgjoj muzikë
Eu gosto de ouvir música
Më pëlqen të mbledh pulla
Eu gosto de colecionar selos
Mua nuk më pëlqen të këndoj
Eu não gosto de cantar
Më pëlqen të vizatoj
Eu gosto de desenhar