Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 85 Plazhi: Unë dua të bëj banja dielli

Fjalori

Unë dua të bëj banja dielli
Eu quero tomar sol
Unë dua të shkoj ski në ujë
Eu quero praticar esqui aquático
Unë nuk dua të shkoj për peshkim
Eu não quero ir pescar
Unë nuk dua të shkoj për të notuar
Eu não quero ir nadar
Unë dua të shkoj në park
Eu quero ir ao parque
Unë dua të shkoj në liqen
Eu quero ir ao lago
Unë nuk dua të shkoj në kampim
Eu não quero ir acampar
Unë nuk dua të shkoj në varkë me vela
Eu não quero ir velejar
Unë dua të shkoj shëtitje me varkë
Eu quero ir andar de barco
Unë dua të bëj ski
Eu quero esquiar
Unë dua të udhëtoj
Eu quero viajar