Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 79 Ushqimore: Sasitë dhe enët

Fjalori

Shishe
Garrafa (a)
Kavanoz
Jarra (a)
Kuti konserve
Lata (a)
Kuti
Caixa (a)
Thes
Saco (o)
Qese
Pacote (o)
Pak më shumë
Um pouco mais
Më shumë
Mais
Një pjesë
Uma parte
Pak
Um pouco
Tepër
Muito