Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 68 Restorant: Pagimi

Fjalori

Ha
Comer
Pi
Beber
Mund të flas me menaxherin?
Eu posso falar com o gerente?
Çfarë është kjo?
O que é isto?
Faturë
Conta (a)
Bakshish
Gorjeta (a)
Mund të paguaj me kartë krediti?
Eu posso pagar com cartão de crédito?
Sa ju detyrohem juve?
Quanto eu devo?
Faturën, ju lutem
A conta, por favor
A keni kartë krediti tjetër?
Você tem outro cartão de crédito?
Më duhet fatura
Eu preciso de um recibo
Ku është banja?
Onde é o banheiro?
Dalje
Saída (a)
Hyrje
Entrada (a)
Faleminderit për shërbimin e mirë
Obrigado pelo bom atendimento