Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 65 Restoranti: Si është ushqimi?

Fjalori

Ju mund të sillni fruta?
Você pode me trazer frutas?
Kjo është pis
Está sujo
Mund të më jepni ujë?
Você pode trazer mais água?
Kjo ishte e shijshme
Estava delicioso
A është djegëse?
Está apimentado?
Është peshku i freskët?
O peixe está fresco?
A janë ata të ëmbël?
Estão doces?
I thartë
Azedo
Ushqimi është i ftohtë
A comida está fria
Është e ftohtë
Está frio