Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 64 Restoranti: Porosia e ushqimit

Fjalori

Mishi është i papjekur
A carne está crua
Më pëlqen pak i pjekur
Eu gosto mal passado
Më pëlqen i pjekur gjysmë për gjysmë
Eu gosto médio
I pjekur mirë
Bem passado
Unë do të doja të provoja një gjellë rajonale
Eu gostaria de experimentar um prato regional
Unë kam alergji ndaj ushqimeve të ndryshme
Eu tenho alergia a alguns alimentos
Çfarë përbërësish ka?
Quais são os ingredientes?
Çfarë lloj mishi keni?
Que tipos de carne vocês têm?