Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 61 Pazar: Zbritje çmimi

Fjalori

Po kërkoj për një gjerdan
Estou procurando um colar
A ka ndonjë zbritje çmimi?
Tem alguma promoção?
Do të paguaj me para në dorë
Eu vou pagar em dinheiro
A mund të ma ruani?
É possível reservar para mim?
A pranoni karta kreditit?
Você aceita cartão de crédito?
Unë do të doja ta shkëmbeja këtë
Eu gostaria de trocar isto
Mund ta kthej atë?
Eu posso devolver?
Hapur
Aberto
Mbyllur
Fechado
Mbyllur për drekë
Fechado para o almoço
Faturë
Recibo (o)
Me defekt
Defeituoso
I prishur
Quebrado
Dalje
Saída (a)
Hyrje
Entrada (a)
Shitësi
Vendedor (o)
Në çfarë ore do të mbyllet dyqan?
Que horas a loja fecha?